Milan Veselinović je autor prvog albuma u potpunosti komponovanog na ukuleleu na ovim prostorima pod imenom Hatter Matter.