Në vend që të marrë masa konkrete për të reduktuar ndotjen e ajrit, qyteti i Beogradit planifikon të marrë stacione shtesë matëse