Sa mladim autorima o njihovoj zajedničkoj knjizi poezije