Da li naši vršnjaci ulaze u veze sa dozom fatalizma, odnosno  najčešće onda kada im se neko sviđa na granici sa zaljubljenošću?