Ovih prethodnih dana jedna prilično vruća tema bila je, ako bih smeo tako da kažem, na meti...