Autori su čitali svoja dela na svom maternjem jeziku, uz prevod koji je projektovan iza njih.