O There There projektu, opasnim frekvencijama, inspiraciji i stvaralaštvu