U svetu stalnih i kompleksnih sukoba, kako je moguće razumeti ih i stvoriti jasnu sliku o njima?