Ko su mladi autori koji stvaraju kratkometražne filmove i kako kratkometražni filmovi komuniciraju s javnošću?