Identitet devojke sa snimka, za koju se prvobitno mislilo da se zove Hadis Najafi, doveden je u pitanje