Produkciju numere potpisuju Summer Deaths i Regis, a osim tam i Jymenik koje su bile zadužene za muziku i tekst, liriku je začinio i reper Nikola Stanojević Nihil