Kraljevska porodica je, kako bi to rekli anglosaksonci, tu da ostane