Konkurs je produžen do 15. oktobra, a kroz tri odvojena projekta, mladi različitih starosnih grupa i interesovanja, moći će da pronađu program za sebe