„Lepo svakako nije samo harmonija nego i sve što iznova stvara i testira ograničenja prihvatljivog”