Sa mladom dreg kraljicom o Nezbrinutima, kosovki demonki i folkloru