Da li postoji nešto u pesku, visini saliniteta mora ili položaju u kojem se naše telo nalazi na ležaljkama?