Oblakoder je u sardanji sa RERI-jem snimio kratak dokumentarni film o zagađenju vazduha u Beogradu