Đorđe Lukić je likovni umetnik, a Peđa Migrant njegov muzički alter ego. Razgovarali smo sa obojicom.