Kako su mi politički i društveno angažovani stripovi izuzetno interesantni, čitanje „Persepolisa”,...