Šta se dešava i koje su posledice kada se sreća i sudbina igraju sa vašim umom? Jedan od mogućih scenarija u ovojoj knjizi prikazao je Petar Grujičić.