U novoj virtuelnoj izložbi „Posmatrač” mladog autora Mihajla Markovića otkrijte kako on kroz svoj objektiv promatra Beograd