Parola davno prisutna među Srbima „ne može on toliko malo da me plaća koliko ja mogu malo da radim” konačno je dobila svetski pandan