O inspiraciji i procesu rada na filmu razgovarali smo sa Robertom Kortelom, autorkom filma