Globalna i regionalna muzička industrija okuplja se u Beogradu 15. novembra