Predstava samvremenog plesa biće prikazana 19. februara na sceni Akademije 28