U periodu od 2019. do 2021. godine u domaćim medijima objavljeno je više od 36.000 naslova o nasilju prema ženama