„Troškovi života su sve veći, te je ovaj zakon tračak nade koji pokazuje šta se sve može postići kada se političari udruže za dobrobit ljudi kojima služe”