O počecima, anegdotama i najboljim dešavanjima u Kvaci 22 razgovarali smo sa Lukom Nebo