Studenti Fakulteta političkih nauka istraživali su stavove građana o socijalnim radnicima u medijima i društvu