fbpx
ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji

Istraživanje studentata političkih nauka o socijalnim radnicima i njihovom položaju u Srbiji

Studenti Fakulteta političkih nauka istraživali su stavove građana o socijalnim radnicima u medijima i društvu
Piše: Marija Milić

26. May 2021

Studenti druge godine Fakulteta političkih nauka sa smera socijalni rad i socijalna politika, sproveli su istraživanje pod nazivom „Stavovi građana o socijalnim radnicima u Republici Srbiji“, u okviru kog su ispitivali građane o različitim aspektima ove profesije.

Cilj istraživanja bio je da ispitaju stavove koje građani imaju o socijalnim radnicima u Srbiji, koliko smatraju profesiju socijalnog rada bitnom za zajednicu, kao i koliko su upućeni u sam rad i zaduženja socijalnih radnika.

Ovim istraživanjem želeli su da istraže, ali i da podstaknu građane na dodatna razmišljanja o ovoj temi, rekavši da je profesija socijalnih radnika u Srbiji dugo vremena jedna od najosporavanijih. „Iako je socijalni rad jako humana delatnost, u našoj zemlji je godinama unazad degradirana. Smatramo da položaj socijalnih radnika u našoj državi nikada nije bio lošiji, jer mediji danas stvaraju predrasude o ovoj profesiji, a pogotovo o samim socijalnim radnicima”, ističu studenti.

Istraživanje je rađeno onlajn, radi bezbednosti istraživača i učesnika. Za prikupljanje podataka koristili su Google upitnik, koji se sastojao iz 22 pitanja, otvorenog, zatvorenog i mešovitog tipa. Realizacija istraživanja bila je na nivou cele države u periodu od 17. do 28. aprila 2021. godine i sakupljeno je 1.114 upitnika popunjenih od građana iz svih krajeva Srbije.

Prvih nekoliko pitanja odnosilo se na opšte informacije o ispitanicima. U ispitivanju je učestvovao približan broj ispitanika muškog i ženskog pola. Najviše ispitanika je između 18 i 30 godina. Takođe, najviše sa teritorije glavnog grada, zatim Šumadije i Zapadne Srbije. Kada je reč o obrazovnom status prednjače srednjoškolci i visokoobrazovani ispitanici.

Što se tiče radnog statusa najviše ispitanika zaposleno je u privatnom sektoru, zatim sledi javni sektor, studenti, penzioneri i na kraju nezaposleni. Polovina ispitanika živi u domaćinstvu sa više osoba, čak 20% živi sa roditeljima, dok samo 15% živi samostalno. Zadovoljstvo finansijskom situacijom na skali od jedna do pet, ocenjeno je trojkom.

Ono što je zanimljivo je da polovina ispitanika ponekad prati dnevno – politička dešavanja u Srbiji. Kao glavni izvor informisanja navodli su internet novine i portale, zatim televiziju, društvene mreže, a najmanje štampane medije.

Istraživanje je pokazalo da je veoma mala razlika između onih koji ponekad prate rad i onih koji ne prate rad Ministarstva za zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Većina ispitanika znala je ko je ministar resornog Ministarstva. Asocijacija na reč socijalni radnik je podeljenja te građani ili imaju pozitivan stav ili uopšte nemaju stav.

Osobine socijalnih radnika u Srbiji označene su sledećim epitetima: odgovornost, zatim profesionalnost, posvećenost, korumpiranost, neprofesionalnost, nezainteresovanost, tolerancija, stabilnost, empatija…

Radnici centra za socijalni rad imaju zakonsku obavezu da izađu u susret građanima kojima je potrebna pomoć i podrška, uključujući osobe sa raznim problemima. Statistika pokazuje da je 29.1% građana do sada imalo susret sa socijalnim radnicima iz različitih okolnosti. Nešto veći procenat od 35.2% ispitanika do sada nisu imali susrete. Mala razlika u odnosu na prethodni odgovor je da 35.7% ispitanika nije imalo susret, ali da poznaju nekoga iz svog okruženja ko jeste imao. Ovo nam pokazuje da su građani u Srbiji zbirno gledano u polovičnom broju slučajeva imali situacije i da su bili korisnici usluga socijalnih radnika.

Većina ispitanika rekla je da bi potražili pomoć ili socijalnu uslugu u centrima za socijalni rad ukoliko bi im ona bila potrebna.

Najveći procenat ispitanih građana, smatra da socijalni radnici treba više da se suprotstave diskriminaciji i korumpiranosti. Takođe, veliki broj smatra da treba da se poboljša posvećenost dobrobiti građana. Istaknuti procenti posebno su interesantni, s obzirom da na njih može uticati više različtih faktora, među kojima kao potencijalni prepoznaju medijsko izveštavanje i negativnu sliku koju oni stvaraju o ovim radnicima.

„Polazne pretpostavke za ovo istraživanje u velikoj meri su se pokazale kao opravdane, ali su donekle podaci i pozitivno iznenadili i dali nam nadu u mogućnost poboljšanja trenutne situacije.” zaključuju studenti Fakulteta političkih nauka.

Podaci do kojih su došli omogućavaju nam da zaključimo šta građani misle o socijalnim radnicima, kao i šta bi moglo da se promeni u radu nadležnog ministarstva i samih socijalnih radnika kako bi se taj posao obavljao što efikasnije. Studenti ističu da naročito treba raditi na popravljanju slike u medijima, te samim tim prikazivati realnu sliku, što podrazumeva i izveštavanje o dobrim stranama ove profesije i tome koliko socijalni radnici pomažu građanima. Na taj način bi se omogućilo stvaranje realnije slike u očima građana jer u svakoj profesiji postoje i dobre i loše strane.

Fotografije: Sajt Fakulteta političkih nauka

Preporučeni tekstovi

Pratite nas na:

0 Comments

Submit a Comment

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *