Aktivisti su formirali živi zid kako bi sprečili prolazak kineskih radnika, poručujući da se neće pomeriti uprkos upozorenjima policije