Pre desetak dana pokrenut je ChatGPT i za svega nedelju dana dostigao je million prijavljenih korisnika