Gradska galerija Kulturnog centra Grad započinje izlagački program u 2020. godini