Ova platforma će svim građanima i građankama omogućiti lako pretraživanje urbanističkih planova i projekata na teritoriji Beograda