Sa mladim režiserom Stefanom Krasićem razgovarali smo o iskustvu snimanja filma tokom filmskog kampa „Interakcija” i njegovom ostvarenju „Ukras sveta”.