Ako me nađete u pesmi ili pesmu u tekstu, vi pojačajte pesmu i pomislite na mene. To će biti dovoljno. Da počnemo.