Ovo je priča o unutrašnjem detetu koje nikada neće odrasti. Dete koje će uvek tražiti da se zadovolje njegove potrebe i da počne da trči što slobodnije, sa svojim odraslim roditeljem.