“Napisala sam knjigu kakvu sam želela da pročitam, a na kakvu nisam naišla.”