,,Bože, kako je ovde lepo, kao da smo na drugoj planeti”