Dok slavimo 20. rođendan ovog padavičarko-blejačkog klasika, pitamo se da li je postoji neki drugi „noviji” film koji se više utisnuo u savremenu pop kulturu