Rodni stereotipi ne postoje u vakuumu, već nas okružuju u govoru, stereotipima, načinima razmišljanjima, djelovanjima i odnosima. Utiču na to kako gledamo igru, odnose, boje, odjeću, profesiju i hobije