„Kada produkcijski karantin počne može da traje satima uz prazne šolje kafe i pune pepeljare, stvaralac tada nastupa i donosi odluke u cilju da što brže manifestuje svoju ideju.”