fbpx
ANTENA NOVA EPIZODA: Svetlosno zagađenje ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Svetlosno zagađenje ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Svetlosno zagađenje ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Svetlosno zagađenje ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Svetlosno zagađenje ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Svetlosno zagađenje ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Svetlosno zagađenje ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Svetlosno zagađenje ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Svetlosno zagađenje ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Svetlosno zagađenje ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Svetlosno zagađenje ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Svetlosno zagađenje ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Svetlosno zagađenje ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Svetlosno zagađenje ✹

Zbog čega su važni SOS telefoni u Srbiji?

16. maj – Međunarodni dan SOS telefona

16. May 2024


Međunarodni dan SOS telefona obeležava se svake godine 16. maja. Ovaj dan posvećen je podizanju svesti o važnosti SOS telefonskih linija koje pružaju podršku i pomoć osobama u kriznim situacijama.

SOS telefoni su linije koje pružaju emocionalnu podršku, informacije i pomoć ljudima koji se suočavaju sa stresom, anksioznošću, depresijom, nasiljem ili drugim kriznim situacijama.

Prvi SOS telefoni u zemljama širom sveta počeli su s radom sredinom 70-ih godina 20. veka, ali tačan datum osnivanja varira od zemlje do zemlje i od organizacije do organizacije.

U Beogradu, SOS za žene i decu žrtve nasilja prvi put je otvoren 8. marta 1990. godine na inicijativu grupe Žena i društvo kao telefonska služba za pravnu i psihološku pomoć i podršku ženama i deci žrtvama nasilja i od tada, ta usluga je razvijana u okviru ženskih organizacija. U Srbiji trenutno postoji više besplatnih SOS linija čiji volonteri i volonterke godišnje obave na desetine hiljada razgovora.

Isto tako, u Srbiji danas postoji oko 20 organizacija sa iskustvom pružanja usluge SOS telefona, a gotovo polovina njih je licencirana za ovaj vid podrške ženama. Finansijska podrška za kontinuirani rad SOS telefona uglavnom dolazi od stranih donatora – 75%, dok se oko 20% dobija iz budžeta lokalnih samouprava. 

Desetine hiljada razgovora na godišnjem nivou

Mreža „Žene protiv nasilja” svojevremeno je navela da je, na osnovu različitih iskustava širom sveta, preporuka međunarodnih organizacija da ovu specijalizovanu uslugu treba da pružaju nezavisne ženske organizacije. Zato mnoge organizacije MŽPN ističu važnost profesionalnog i efikasnog rada, individualni pristup, veći stepen poverenja i podrške koju pružaju specijalno edukovane konsultantkinje za rad sa ženama koje su preživele traumu muškog nasilja i imaju višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti.

„Tokom 2023. godine na SOS telefonu evidentirana su 54 slučaja (22%) fizičkog nasilja, 116 slučajeva (47%) psihičkog nasilja, 32 slučaja ekonomskog nasilja (13%),  kao i 40 slučajeva seksualnog nasilja (16%) i dva slučaja digitalnog nasilja (1%). U 208 slučajeva (98%) žrtva poznaje počinioca, u 93 slučaja (47%) žrtva živi sa počiniocem, a u 198 slučajeva (93%) počinilac je muškarac. Dok 137 korisnica ima decu, 50 dece je bilo svedok nasilja”, navodi Biljana Stepanov, direktorka Centra za podršku ženama u izjavi za NIN.

Centar „Srce”, prema ranijim podacima, godišnje primi oko 9.000 poziva ljudi različite starosne dobi. Najčešće se javljaju zbog usamljenosti, ali i nasilja u porodici, depresije, i neretko im je upravo to prvi poziv za pomoć.

Duže od dve decenije u Vranju radi SOS telefon za žene žrtve nasilja, kao jedini u Pčinjskom okrugu. Na godišnjem nivou, broj registrovanih poziva na ovoj liniji iznosi oko 200.

Održivost – jedan od najvećih izazova u radu SOS linija

Nacionalni SOS telefon za žene žrtve nasilja uspostavljen je tek 2018. godine, i to nakon što se država Srbija obavezala da preuzme na sebe formiranje i održivo finansiranje nacionalnog SOS telefona za podršku ženama žrtvama nasilja potpisivanjem Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama 2015. godine.

Iako SOS telefoni ženskih udruženja primaju daleko veći broj poziva nego što je to slučaj sa Nacionalnim SOS telefonom, iznos koji Nacionalni telefon dobija iz javnog budžeta višestruko je veći od sume koju dobijaju ženska udruženja iz javnih budžeta, mada „sukob interesa” između institucija i udruženja koja pružaju pomenute usluge ne bi trebalo da postoji.

GREVIO (Group of independent Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence), ekspertska grupa Saveta Evrope u izveštaju za Srbiju konstatovala je nedovoljno finansiranje usluga, kao i njihovu nedostupnost u svim regionima Srbije, posebno u manjinskim zajednicama.

Obeležavanje Međunarodnog dana SOS telefona prilika je da se naglasi važnost ovih resursa u zajednici i da se podstakne podrška za dalji razvoj i jačanje pomenutih usluga. Adekvatno reagovanje u slučajevima potencijalnog nasilja, suicida i drugih kriznih situacija, može biti presudno za dalji život osoba kojima je potrebna pomoć.

Preporučeni tekstovi

1236 dana bez presude

1236 dana bez presude

Na društvenim mrežama pokrenuta kampanja podrške za Milenu Radulović i 14 devojaka koje i dalje čekaju presudu

Pratite nas na:

0 Comments

Submit a Comment

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *