fbpx
ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji

Zdravlje mladih tema ovogodišnjeg Youth Rights Talks-a

Ovorene prijave za YRT2020!

28. September 2020

Šta je za tebe zdravlje? Šta radiš da bi bio/bila zdrav/zdrava? Da li smo isključivo mi sami odgovorni za svoje zdravlje? Da li znaš da Svetska zdravstvena organizacija ne definiše zdravlje samo kao odsustvo bolesti, već kao stanje potpunog mentalnog i fizičkog zdravlja?

Kako se ophodimo prema bolesti? Koliko su jake institucije i podrška zajednice bitni u bolesti?

Ako svi imamo pravo na zdravlje, kako to da je smrtnost kod određenih društvenih grupa daleko veća? U kojoj meri pristup zdravstvenim uslugama zavisi od toga kojoj etničkoj grupi, religiji, društvenom statusu/klasi pripadaš, od toga koji je tvoj rodni identitet, seksualna orijentacija…? 

Gde li su sada mladi medicinski radnici i radnice i šta rade? A mladi koji boluju od retkih bolesti? 

Da li zdravlje ima veze sa životnom sredinom, i kakve? Kako vidiš budućnost čovečanstva ako uzmemo u obzir kako se ophodimo prema prirodi? Ko je kome više potreban, ljudi prirodi ili priroda ljudima? 

Koliko je situacija sa pandemijom Covid-19 uticala na tebe, tvoje zdravlje i život? Da li smo zaista svi tretirani isto u toku krize? Da li ti je tada falilo da kažeš nekome: „PRIĐI BLIŽE

I na kraju: Kako si sada, u ovom trenutku? Kako si zaista? 

Tema ovogodišnjeg Youth Rights Talks-a u organizaciji Omladinskog programa Beogradskog centra za ljudska prava, YRT2020, jeste pravo na zdravlje, odnosno pravo na fizičko, i mentalno zdravlje.

Oslanjajući se na Agendu održivog razvoja 2030, a posebno na Cilj održivog razvoja 3: Dobro zdravlje, YRT2020 otvara teme kao što su: mentalno zdravlje mladih, (ne)jednak pristup zdravstvenim uslugama, tretman mladih sa retkim bolestima, položaj medicinskih radnika i radnica, ali i druge bitne teme u vezi sa zdravljem, zdravstvenim sistemom i ostvarivanjem prava na zdravlje. Uzimajući u obzir i (ne)jednakost u pristupu zdravstvenim uslugama različitih osetvljivih grupa, događaj ima u fokusu i Cilj održivog razvoja 10: Smanjenje nejednakosti. 

YRT2020 bavi se i globalnom zdravstvenom krizom uzrokovanom pandemijom Covid-19, efektima pandemije na mlade i ulogom mladih u odgovoru na krizu, uzimajući u obzir preporuke za rad sa mladima i za mlade u toku pandemije, kao što su preporuke „Covid-19: Rad za mlade i sa mladima”, „Izveštaj o Covid-19 i mladima”.

U fokusu YRT2020 jesu i svi važni elementi koji utiču na zdravlje, kao što su zdrava životna sredina, dom, pijaća voda, ishrana, obaveštenost, sanitarni uslovi i prevencija. Tako se YRT2020 naslanja i na druge ciljeve održivog razvoja: Cilj održivog razvoja 6: Dobra voda i sanitarni uslovi; Cilj održivog razvoja 12: Odgovorna potrošnja i proizvodnja; Cilj održivog razvoja 15: Život na Zemlji. 

Istinskim razumevanjem i promocijom svih elemenata zdravlja želimo da podstaknemo sveobuhvatni pristup u otklanjanju prepreka za ostvarivanje prava svake mlade osobe na zdravlje.

Događaj je ove godine u malo drugačijem formatu – dešava se delimično u online prostoru, delimično uživo, kako bi se obezbedila sigurnost svih učesnika i učesnica, i u skladu sa merama donesenim u vezi sa pandemijom Covid-19.  Publika će aktivno učestvovati putem digitalne platforme, dok će izabrani/e govornici/govornice biti u prilici da budu zajedno na istom mestu, odakle će se događaj prenositi. Događaj je interaktivan, pa će publika u online prostoru davati svoj doprinos, učestvujući na panelima i radnim grupama, ali i prateći sadržaje događaja kao što su joga, chat sa stručnjacima i muzički program događaja. 

Ukoliko želiš da govoriš na događaju ili da samo prisustvuješ, možeš se prijaviti na ovom LINKU.

Tvoj YouthTalk #ŠtoBližeOdMene može biti orijentisan na:

– Agendu 2030, odnosno Ciljeve održivog razvoja 3, 6, 10, 12, 15, ili na neki od značajnih dokumenata koji se odnose na mlade i Covid-19 (pogledati u TEMA YRT2020);

– temu ovogodišnjeg YRT2020, odnosno na zdravlje u najširem smislu 

– predstavljanje ideje, vizije, primera dobre prakse, inicijative ili programa koji rešavaju

probleme nejednakog tretmana različitih grupa u zdravstvenom sistemu, položaja mladih sa određenim fizičkim ili mentalnim izazovima;

– lično iskustvo, ličnu priču u vezi sa zdravljem.

YouthTalk koji bismo rado uvrstili u događaj YRT2020 ispunjava sledeće uslove:

– traje do 10 minuta,

– ima svoju strukturu, poentu, viziju/ideju koju zastupa,

– problematizuje, ali i nudi rešenja,

– otvara nove teme i daje nove ideje,

– predlaže nove i originalne pristupe u rešavanju poznatih izazova,

– ide bar jedan korak van opšteg i poznatog,

– zasniva se na argumentima i/ili autentičnom ličnom iskustvu,

– ima jedno konkretno pitanje koje je postavljeno donosiocima odluka na temu zdravlja, i

– može koristiti slike, prezentacije, audio i vizuelne materijale.

Šta karakteriše govor #ŠtoBližeOdMene:

– Autentičnost

– Originalnost

– Iskrenost

– „Živa reč”

– Otvorenost za spontanost i greške

Da bi se prijavio/la da govoriš na Youth Rights Talks 2020, nephodno je da pošalješ tizer svog YouthTalk-a! 

Tvoj tizer:

– traje najviše jedan minut,

– na autentičan način predstavlja tvoj govor, temu i sadržaj govora koji bi voleo/la da

predstaviš na događaju,

– prikazuje tebe ili više vas koji biste govorili zajedno na događaju 5.10.2020,

– u formi je koja tebi odgovara (može imati i kreativan, umetnički vajb),

– okačen je na nekoj od platformi kao što su YouTube, Vimeo i slično, ili poslat direktno na mejl [email protected].

Nakon što si napravio/la tizer, prijavi se na linku, gde ćeš spremljeni tizer i okačiti.

Prijave traju do 1.10.2020. godine. 

Autore i autorke koji budu odabrani da predstave svoj YouthTalk #ŠtoBližeOdMene biće kontaktirani najkasnije do 2.10.2020. Oni će za konačnu pripremu svog govora imati mentorsku podršku od strane Beogradskog centra za ljudska prava, ali i podršku stručnjaka/stručnjakinje iz obe oblasti, nekoga ko donosi odluke ili radi u institucijama značajnim za temu, ukoliko je to potrebno. 

Preporučeni tekstovi

Pratite nas na:

0 Comments

Submit a Comment

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *