Mimovi nemaju nacionalnost, granice i pasoš, ali… malo i imaju, a ovi su, na sreću, ili nažalost – naši